Komunikat COVID-19

Szanowni Państwo,

 

W trosce o Państwa bezpieczeństwo i dobre samopoczucie zarówno podczas szkoleń bezpiecznej jazdy jak i innych aktywności, stosujemy procedury związane z ograniczeniem ryzyka epidemiologicznego.

Zarządzenie nr 1/2020
Zarządu Tor Modlin sp. z o.o.
z dnia 23 kwietnia 2020 r.
w sprawie zasad uczestnictwa w szkoleniach doskonalenia techniki jazdy organizowanych przez Tor Modlin sp. z o.o. w trakcie obowiązywania stanu epidemicznego

§ 1.

Zobowiązuje się pracowników Toru Modlin sp. z o.o. (dalej jako „Tor”), osoby współpracujące oraz wszystkie osoby przebywające na terenie Toru, w tym biorące udział w zajęciach, do stosowania zasad dystansu społecznego i środków ochrony osobistej w postaci maseczek, rękawic oraz środków dezynfekcji rąk.

§ 2.

Pracownicy Toru oraz osoby współpracujące są zobowiązane do zwracania uwagi uczestnikom szkoleń w przypadku niestosowania się przez nich do obowiązujących przepisów.

§ 3.

Uczestnik szkolenia nie zakrywający ust i nosa zgodnie z obowiązującymi przepisami może być wykluczony ze szkolenia i zobowiązany do opuszczenia terenu Toru.

§ 4.

Zobowiązuje się pracowników Toru oraz osoby współpracujące do:

  1. bieżącej dezynfekcji:
    1. sal wykładowych, recepcji, korytarzy i toalet,
    2. samochodów szkoleniowych, w tym ozonowania,
  2. bieżącej wymiany filtrów kabinowych/klimatyzacji,
  3. dbania by samochody wyposażone były w buteleczki z płynem dezynfekującym,
  4. prowadzenia zajęć teoretycznych w największych salach wykładowych, przewietrzania ich zachowania określonego przepisami dystansu pomiędzy uczestnikami,
  5. prowadzenia szkoleń praktycznych poprzez łączność radiową,
  6. powstrzymania się od przychodzenia do pracy w sytuacji podwyższonej temperatury, kaszlu czy innych objawów wskazujących na ewentualną możliwość zachorowania na COVID-19.

§ 5.

Osoby o wyraźnych objawach chorobowych nie będą mogły uczestniczyć w szkoleniu.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 23 kwietnia 2020 r.

 

Zapraszamy,

Zespół Toru Modlin
Zespół Szkoły Bezpiecznej Jazdy Renault

Tor Modlin - Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy | Wszelkie prawa zastrzeżone

realizacja: estinet.pl