Kurs dla kandydatów na instruktorów techniki jazdy

Tor Modlin zaprasza na kurs
dla kandydatów na instruktorów techniki jazdy.

Kurs jest prowadzony na zasadach określonych we właściwych aktach prawnych: ustawie o kierujących pojazdami ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1212 ze zm.) i rozporządzeniu w sprawie doskonalenia techniki jazdy ( Dz. U. z 2019 r. poz. 163).

Zdanie egzaminu państwowego i uzyskanie uprawnień umożliwia podjęcie pracy w Ośrodkach Doskonalenia Techniki Jazdy w renomowanym zawodzie instruktora techniki jazdy. Najlepszym zaproponujemy pracę na Torze Modlin – w najnowocześniejszym tego typu obiekcie w Polsce.

Instruktorem techniki jazdy może zostać osoba, która:

 • posiada co najmniej wykształcenie średnie,
 • posiada co najmniej przez okres 3 lat prawo jazdy kategorii B oraz co najmniej przez okres roku prawo jazdy kategorii odpowiedniej do zakresu prowadzonych zajęć,
 • posiada ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora techniki jazdy,
 • posiada ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora techniki jazdy,
  nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:

  • przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
   przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
  • przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
  • prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
  • przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu,
  • przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.

Wymiar godzinowy i ceny poszczególnych kursów:

Zakres kursuLiczba godzinCena
TeoretycznychPraktycznych
Kat. A podstawowy65467900 zł
Kat. A uzupełniający (dla osób posiadających uprawnienia instruktora techniki jazdy w zakresie kat. B, BE, C, CE, D lub DE)5464900 zł
Kat. B podstawowy64246900 zł
Kat. B, BE, C, CE, D uzupełniający (dla osób posiadających uprawnienia instruktora techniki jazdy w zakresie kat. A)424B:
3900 zł
BE, C, CE, D: 5200 zł
Kat. B, BE, C, CE, D uzupełniający (dla osób posiadających uprawnienia instruktora techniki jazdy w zakresie kat. B, BE, C, CE, D lub DE)114B:
2900 zł
BE, C, CE, D: 2800 zł

Opłaty za egzamin:

Egzamin w zakresie prawa jazdy kategoriiOpłata za egzamin
TeoretycznyPraktyczny
Kat. A120 zł260 zł
Kat. B120 zł275 zł
Kat. C lub D120 zł390 zł
Kat. B+E, C+E, D+E120 zł390 zł

Inne informacje na temat egzaminów (terminy, płatności) można znaleźć tutaj!

Kurs dla kandydatów na instruktorów techniki jazdy

Termin rozpoczęcia kursu w zakresach kat. A i B:
1 lipca 2023 r.

Tryb kursu: wakacyjny, ekspresowy – zobacz harmonogram

Zamknięcie listy chętnych: 1 czerwca 2023 r.

Warunki płatności:

 • 100% ceny do 01 czerwca 2023 r.

Ilość miejsc na kursie ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Kurs w zakresie kat. A odbywa się na motocyklu kursanta.

Zastrzegamy sobie prawo odwołania kursu w przypadku zbyt małej liczby chętnych.

Wszelkie informacje i zapisy:
tel. 22 100 26 91 
tel. kom. 604 720 135
e-mail: kursyzawodowe@tormodlin.pl