fbpx

Kandydaci na instruktorów i egzaminatorów (4)

Zgodnie z ustawą o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1212 ze zm.) oraz właściwymi aktami wykonawczymi – rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1206 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2018 r. poz. 1885), każdy kandydat na instruktora lub egzaminatora w ramach odbywanego kursu jest obowiązany odbyć zajęcia z techniki i taktyki w Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy stopnia wyższego.

 

Szkolenie obejmuje 2 godziny zajęć teoretycznych i 5 godzin zajęć praktycznych.

Oferujemy przeprowadzenie zajęć w najnowocześniejszym tego typu obiekcie w Polsce wyposażonym m.in. w cztery płyty poślizgowe, tor szkoleniowy z dwoma wzniesieniami i dwa place manewrowe. Infrastruktura uzupełniona jest o najnowsze rozwiązania techniczne zapewniające w pełni profesjonalne i atrakcyjne prowadzenie szkoleń: urządzenie destabilizujące tor jazdy (szarpak) oraz uruchamiane detektorami i elektronicznie sterowane kurtyny wodne i płotki.

 

Całość pozwala na optymalne przeprowadzenie zajęć praktycznych obejmujących kompleksowe poznanie zagadnień związanych z nadsterownością i podsterownością pojazdu oraz działaniem jego systemów bezpieczeństwa czynnego.

 

Dysponujemy również obszernym zapleczem szkoleniowo – konferencyjnym obejmującym sale wykładowe wyposażone w nowoczesny sprzęt multimedialny do prowadzenia zajęć teoretycznych, tarasy widokowe, obszerny hall, telebimy, małą gastronomię i toalety. Zobacz pełną infrastrukturę.

 

Zapraszamy do współpracy Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego oraz Ośrodki Szkolenia Kierowców.

Prosimy o kontakt w sprawie zainteresowania innym terminem lub zakresem kursu.

Wszelkie informacje i zapisy:
e-mail: kursyzawodowe@tormodlin.pl
tel. 22 100 26 91
tel. 604 720 135