fbpx

Kurs dla kandydatów na instruktorów techniki jazdy (4)

Tor Modlin zaprasza na kurs dla kandydatów na instruktorów techniki jazdy.

Kurs jest prowadzony na zasadach określonych we właściwych aktach prawnych: ustawie o kierujących pojazdami ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1212 ze zm.) i rozporządzeniu w sprawie doskonalenia techniki jazdy ( Dz. U. z 2019 r. poz. 163).

 

Zdanie egzaminu państwowego i uzyskanie uprawnień umożliwia podjęcie pracy w Ośrodkach Doskonalenia Techniki Jazdy w renomowanym zawodzie instruktora techniki jazdy. Najlepszym zaproponujemy pracę na Torze Modlin – w najnowocześniejszym tego typu obiekcie w Polsce.

 • posiada co najmniej wykształcenie średnie,
 • posiada co najmniej przez okres 3 lat prawo jazdy kategorii B oraz co najmniej przez okres roku prawo jazdy kategorii odpowiedniej do zakresu prowadzonych zajęć,
 • posiada ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora techniki jazdy,
 • posiada ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora techniki jazdy,
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:
 • przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
 • przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
 • przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
 • prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
 • przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu,
 • przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.
Instruktorem techniki jazdy może zostać osoba, która:
Wymiar godzinowy i ceny poszczególnych kursów:
Zakres kursu Liczba godzin Cena
Teoretycznych Praktycznych
Kat. A podstawowy 65 46 7900 zł
Kat. A uzupełniający (dla osób posiadających uprawnienia instruktora techniki jazdy w zakresie kat. B, BE, C, CE, D lub DE) 5 46 4900 zł
Kat. B podstawowy 64 24 6900 zł
Kat. B, BE, C, CE, D uzupełniający (dla osób posiadających uprawnienia instruktora techniki jazdy w zakresie kat. A) 4 24 B:
3900 zł
BE, C, CE, D: 5200 zł
Kat. B, BE, C, CE, D uzupełniający (dla osób posiadających uprawnienia instruktora techniki jazdy w zakresie kat. B, BE, C, CE, D lub DE) 1 14 B:
2900 zł
BE, C, CE, D: 2800 zł


Opłaty za egzamin:

Egzamin w zakresie prawa jazdy kategorii Opłata za egzamin
Teoretyczny Praktyczny
Kat. A 120 zł 260 zł
Kat. B 120 zł 275 zł
Kat. C lub D 120 zł 390 zł
Kat. B+E, C+E, D+E 120 zł 390 zł

 

Inne informacje na temat egzaminów (terminy, płatności) można znaleźć tutaj!

Termin rozpoczęcia kursu w zakresie kat. B:

13 stycznia 2024 r. – lista chętnych zamknięta
17 lutego 2024 r. – nowy termin w związku z dużą liczbą chętnych!
Tryb kursu: weekendowy (6 zjazdów sobotnio – niedzielnych) – zobacz harmonogram

 

Zamknięcie listy chętnych: 15 stycznia 2024 r.

Warunki płatności:

 • Zaliczka w wysokości 2000 zł przy rejestracji
 • Pozostała kwota do 31 stycznia 2024 r.

Ilość miejsc na kursie ograniczona. Decyduje kolejność wpłaty zaliczki.

Zastrzegamy sobie prawo odwołania kursu w przypadku zbyt małej liczby chętnych.

 

Wszelkie informacje i zapisy:
e-mail: kursyzawodowe@tormodlin.pl
tel. 22 100 26 91
tel. 604 720 135