fbpx

Pojazdy uprzywilejowane (4)

Kurs jest skierowany do osób zamierzających podjąć pracę związaną z prowadzeniem pojazdu uprzywilejowanego i / lub pojazdu przewożącego wartości pieniężne, np. zespołów ratownictwa medycznego, straży miejskiej/gminnej, pogotowia różnych służb, bankowozów itp. Kurs jest również niezbędny dla kierowców pojazdów przewożących inne przedmioty wartościowe lub niebezpieczne w rozumieniu ustawy o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2021 r. poz. 1995). Pełny wykaz

 

Zasady i formę prowadzenia kursów określają właściwe akty prawne: ustawa o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1212 ze zm.) oraz rozporządzenie w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne (Dz. U. z 2018 r. poz. 1392).Kursy mogą prowadzić wyłącznie Ośrodki Doskonalenia Techniki Jazdy stopnia wyższego. Zaświadczenie o wpisie.

 

Zapraszamy do odbycia kursu na Torze Modlin; rozległa, nowoczesna infrastruktura szkoleniowa, świetne połączenie z każdego miejsca w Polsce i atrakcyjne ceny przy zachowaniu wysokiej jakości prowadzonych kursów oraz możliwość odbycia badań niezbędnych do wydania zezwolenia – to idealna, kompleksowa oferta dla osób indywidualnych i firm. Zobacz pełną infrastrukturę.

Kurs obejmuje zajęcia teoretyczne, praktyczne i egzamin. Osoby posiadające już zezwolenie mogą rozszerzyć swoje uprawnienia odbywając kurs uzupełniający.

 • Wymagania dla uczestników kursów:
 • ukończone 21 lat
 • posiadanie odpowiedniej kategorii prawa jazdy.

Cały kurs i egzamin organizujemy jednego dnia (z wyjątkiem dwudniowego kursu w zakresie kat. A1, A2 i A). Ramowy Program Szkolenia
Zezwolenie wydaje starosta na podstawie zaświadczenia o ukończeniu kursu oraz orzeczenia lekarskiego i psychologicznego stwierdzającego brak przeciwwskazań do kierowania ww. pojazdami.
Oferujemy możliwość odbycia kursu obejmującego już wszystkie badania niezbędne do wydania zezwolenia.
Badania są przeprowadzane na terenie Warszawy poza dniem szkoleniowym.

Zobacz opinie Uczestników naszych kursów:
Najbliższe terminy
Dzisiaj

Szczegóły

W cenie kursu dodatkowo zapewniamy:

 • kawę, herbatę i wodę
 • lunch i popołudniową przekąskę
 • ewentualny egzamin poprawkowy
Programy kursów i ceny:
(ceny brutto, kursy są zwolnione z podatku VAT)
Lp. Zakres kursu Rodzaj kursu
Kursy podstawowe
(dla osób po raz pierwszy ubiegających się o wydanie zezwolenia)
Kursy uzupełniające
(dla osób rozszerzających posiadane uprawnienia)
Liczba godzin Cena kursu Cena kursu z badaniami Liczba godzin Cena kursu Cena kursu z badaniami
1. A1, A2 i A 6 h teorii, 18 h praktyki, egzamin 1140 zł 1490 zł 3 h teorii, 18 h praktyki, egzamin 1100 zł 1450 zł
2. B1, B i B+E 6 h teorii, 8 h praktyki, egzamin 1140 zł 1490 zł 3 h teorii, 8 h praktyki, egzamin 1100 zł 1450 zł
3. C1, C1+E, C i C+E 6 h teorii, 8 h praktyki, egzamin 1240 zł 1590 zł 3 h teorii, 8 h praktyki, egzamin 1200 zł 1550 zł
4. D1, D1+E, D i D+E 6 h teorii, 8 h praktyki, egzamin 1240 zł 1590 zł 3 h teorii, 8 h praktyki, egzamin 1200 zł 1550 zł

  Zakres kursu

  Rodzaj kursu

  Badania lekarskie i psychologiczne

  Posiadane kategorie prawa jazdy (rubryka nr 9 dokumentu)

  Prosimy o kontakt w sprawie zainteresowania innym terminem lub zakresem kursu.

  Wszelkie informacje i zapisy:
  e-mail: kursyzawodowe@tormodlin.pl
  tel. 22 100 26 91
  tel. 604 720 135