fbpx

Pojazdy uprzywilejowane (4)

Kurs jest skierowany do osób zamierzających podjąć pracę związaną z prowadzeniem pojazdu uprzywilejowanego i / lub pojazdu przewożącego wartości pieniężne, np. zespołów ratownictwa medycznego, straży miejskiej/gminnej, pogotowia różnych służb, bankowozów itp. Kurs jest również niezbędny dla kierowców pojazdów przewożących inne przedmioty wartościowe lub niebezpieczne w rozumieniu ustawy o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2021 r. poz. 1995). Pełny wykaz

 

Zasady i formę prowadzenia kursów określają właściwe akty prawne: ustawa o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1212 ze zm.) oraz rozporządzenie w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne (Dz. U. z 2018 r. poz. 1392).Kursy mogą prowadzić wyłącznie Ośrodki Doskonalenia Techniki Jazdy stopnia wyższego. Zaświadczenie o wpisie.

 

Zapraszamy do odbycia kursu pojazdy uprzywilejowane na Torze Modlin; rozległa, nowoczesna infrastruktura szkoleniowa, świetne połączenie z każdego miejsca w Polsce i atrakcyjne ceny przy zachowaniu wysokiej jakości prowadzonych kursów oraz możliwość odbycia badań niezbędnych do wydania zezwolenia – to idealna, kompleksowa oferta dla osób indywidualnych i firm. Zobacz pełną infrastrukturę.

Kurs obejmuje zajęcia teoretyczne, praktyczne i egzamin. Osoby posiadające już zezwolenie mogą rozszerzyć swoje uprawnienia odbywając kurs uzupełniający.

 • Wymagania dla uczestników kursów:
 • ukończone 21 lat
 • posiadanie odpowiedniej kategorii prawa jazdy.

Całe szkolenie i egzamin organizujemy jednego dnia (z wyjątkiem dwudniowego kursu w zakresie kat. A1, A2 i A). Ramowy Program Szkolenia
Zezwolenie wydaje starosta na podstawie zaświadczenia o ukończeniu kursu oraz orzeczenia lekarskiego i psychologicznego stwierdzającego brak przeciwwskazań do kierowania ww. pojazdami.
Oferujemy możliwość odbycia kursu obejmującego już wszystkie badania niezbędne do wydania zezwolenia.
Badania są przeprowadzane na terenie Warszawy poza dniem szkoleniowym.

Zobacz opinie Uczestników naszych kursów:
Najbliższe terminy
Dzisiaj

Szczegóły

W cenie kursu dodatkowo zapewniamy:

 • kawę, herbatę i wodę
 • lunch i popołudniową przekąskę
 • ewentualny egzamin poprawkowy
Programy kursów i ceny:
(ceny brutto, kursy są zwolnione z podatku VAT)
Lp.Zakres kursuRodzaj kursu
Kursy podstawowe
(dla osób po raz pierwszy ubiegających się o wydanie zezwolenia)
Kursy uzupełniające
(dla osób rozszerzających posiadane uprawnienia)
Liczba godzinCena kursuCena kursu z badaniamiLiczba godzinCena kursuCena kursu z badaniami
1.A1, A2 i A6 h teorii, 18 h praktyki, egzamin1140 zł1490 zł3 h teorii, 18 h praktyki, egzamin1100 zł1450 zł
2.B1, B i B+E6 h teorii, 8 h praktyki, egzamin1140 zł1490 zł3 h teorii, 8 h praktyki, egzamin1100 zł1450 zł
3.C1, C1+E, C i C+E6 h teorii, 8 h praktyki, egzamin1240 zł1590 zł3 h teorii, 8 h praktyki, egzamin1200 zł1550 zł
4.D1, D1+E, D i D+E6 h teorii, 8 h praktyki, egzamin1240 zł1590 zł3 h teorii, 8 h praktyki, egzamin1200 zł1550 zł

  Zakres kursu

  Rodzaj kursu

  Badania lekarskie i psychologiczne

  Posiadane kategorie prawa jazdy (rubryka nr 9 dokumentu)

  Prosimy o kontakt w sprawie zainteresowania innym terminem lub zakresem kursu.

  Wszelkie informacje i zapisy:
  e-mail: kursyzawodowe@tormodlin.pl
  tel. 22 100 26 91
  tel. 604 720 135