Kurs dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych
Kurs dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych

Pojazdy uprzywilejowane

Kurs jest skierowany do osób zamierzających podjąć pracę związaną z prowadzeniem pojazdu uprzywilejowanego i / lub pojazdu przewożącego wartości pieniężne, np. zespołów ratownictwa medycznego, straży miejskiej/gminnej, pogotowia różnych służb, bankowozów itp. Kurs jest również niezbędny dla kierowców pojazdów przewożących inne przedmioty wartościowe lub niebezpieczne w rozumieniu ustawy o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2021 r. poz. 1995). Pełny wykaz.

Zasady i formę prowadzenia kursów określają właściwe akty prawne: ustawa o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1212 ze zm.) oraz rozporządzenie w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne (Dz. U. z 2018 r. poz. 1392).
Kursy mogą prowadzić wyłącznie Ośrodki Doskonalenia Techniki Jazdy stopnia wyższego. Zaświadczenie o wpisie.

Zapraszamy do odbycia kursu na Torze Modlin; rozległa, nowoczesna infrastruktura szkoleniowa, świetne połączenie z każdego miejsca w Polsce i atrakcyjne ceny przy zachowaniu wysokiej jakości prowadzonych kursów oraz możliwość odbycia badań niezbędnych do wydania zezwolenia – to idealna, kompleksowa oferta dla osób indywidualnych i firm. Zobacz pełną infrastrukturę.

Kurs obejmuje zajęcia teoretyczne, praktyczne i egzamin. Osoby posiadające już zezwolenie mogą rozszerzyć swoje uprawnienia odbywając kurs uzupełniający.

Wymagania dla uczestników kursów:

 • ukończone 21 lat
 • posiadanie odpowiedniej kategorii prawa jazdy.

Cały kurs i egzamin organizujemy jednego dnia (z wyjątkiem dwudniowego kursu w zakresie kat. A1, A2 i A). Ramowy Program Szkolenia

Zezwolenie wydaje starosta na podstawie zaświadczenia o ukończeniu kursu oraz orzeczenia lekarskiego i psychologicznego stwierdzającego brak przeciwwskazań do kierowania ww. pojazdami.

Oferujemy możliwość odbycia kursu obejmującego już wszystkie badania niezbędne do wydania zezwolenia.

Badania są przeprowadzane na terenie Warszawy poza dniem szkoleniowym.

Pojazdy uprzywilejowane kurs
Kurs dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych

Programy kursów i ceny (ceny brutto, kursy są zwolnione z podatku VAT)

Lp. Zakres kursu Rodzaj kursu
Kursy podstawowe
(dla osób po raz pierwszy ubiegających się o wydanie zezwolenia)
Kursy uzupełniające
(dla osób rozszerzających posiadane uprawnienia)
Liczba godzin Cena kursu Cena kursu z badaniami Liczba godzin Cena kursu Cena kursu z badaniami
1. A1, A2 i A 6 h teorii, 18 h praktyki, egzamin 900 zł 1150 zł 3 h teorii, 18 h praktyki, egzamin 850 zł 1100 zł
2. B1, B i B+E 6 h teorii, 8 h praktyki, egzamin 900 zł 1150 zł 3 h teorii, 8 h praktyki, egzamin 850 zł 1100 zł
3. C1, C1+E, C i C+E 6 h teorii, 8 h praktyki, egzamin 1000 zł 1250 zł 3 h teorii, 8 h praktyki, egzamin 950 zł 1200 zł
4. D1, D1+E, D i D+E 6 h teorii, 8 h praktyki, egzamin 1000 zł 1250 zł 3 h teorii, 8 h praktyki, egzamin 950 zł 1200 zł

Programy kursów i ceny (ceny brutto, kursy są zwolnione z podatku VAT)

Zakres kursu Rodzaj kursu
Kursy podstawowe
(dla osób po raz pierwszy ubiegających się o wydanie zezwolenia)
Cena kursu Cena kursu z badaniami
A1, A2 i A 900 zł 1150 zł
B1, B i B+E 900 zł 1150 zł
C1, C1+E, C i C+E 1000 zł 1250 zł
D1, D1+E, D i D+E 1000 zł 1250 zł
Zakres kursu Rodzaj kursu
Kursy uzupełniające
(dla osób rozszerzających posiadane uprawnienia)
Cena kursu Cena kursu z badaniami
A1, A2 i A 850 zł 1100 zł
B1, B i B+E 850 zł 1100 zł
C1, C1+E, C i C+E 950 zł 1200 zł
D1, D1+E, D i D+E 950 zł 1200 zł

W cenie kursu dodatkowo zapewniamy:

 • kawę, herbatę i wodę
 • lunch i popołudniową przekąskę
 • ewentualny egzamin poprawkowy

Najbliższy kurs:

Nawigacja Widoków

Wydarzenie Views Navigation

Dzisiaj

Zgłoś się na kurs za pomocą formularza on-line!

  Zakres kursu

  Rodzaj kursu

  Badania lekarskie i psychologiczne

  Posiadane kategorie prawa jazdy (rubryka nr 9 dokumentu)

  Prosimy o kontakt w sprawie zainteresowania innym terminem lub zakresem kursu.

  Wszelkie informacje i zapisy:
  e-mail: kursyzawodowe@tormodlin.pl
  tel. 22 100 26 91
  tel. 604 720 135