Kurs dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych
Szkolenie dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych

Pojazdy uprzywilejowane

Kurs jest skierowany do osób zamierzających podjąć pracę związaną z prowadzeniem pojazdu uprzywilejowanego i / lub pojazdu przewożącego wartości pieniężne, np. zespołów ratownictwa medycznego, straży miejskiej/gminnej, pogotowia różnych służb, bankowozów itp. Kurs jest również niezbędny dla kierowców pojazdów przewożących inne przedmioty wartościowe lub niebezpieczne w rozumieniu ustawy o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2021 r. poz. 1995). Pełny wykaz.

Zasady i formę prowadzenia kursów określają właściwe akty prawne: ustawa o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1212 ze zm.) oraz rozporządzenie w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne (Dz. U. z 2018 r. poz. 1392).
Kursy mogą prowadzić wyłącznie Ośrodki Doskonalenia Techniki Jazdy stopnia wyższego. Zaświadczenie o wpisie.

Zapraszamy do odbycia kursu na Torze Modlin; rozległa, nowoczesna infrastruktura szkoleniowa, świetne połączenie z każdego miejsca w Polsce i atrakcyjne ceny przy zachowaniu wysokiej jakości prowadzonych kursów oraz możliwość odbycia badań niezbędnych do wydania zezwolenia – to idealna, kompleksowa oferta dla osób indywidualnych i firm. Zobacz pełną infrastrukturę.

Kurs obejmuje zajęcia teoretyczne, praktyczne i egzamin. Osoby posiadające już zezwolenie mogą rozszerzyć swoje uprawnienia odbywając kurs uzupełniający.

Wymagania dla uczestników kursów:

 • ukończone 21 lat
 • posiadanie odpowiedniej kategorii prawa jazdy.

Cały kurs i egzamin organizujemy jednego dnia (z wyjątkiem dwudniowego kursu w zakresie kat. A1, A2 i A). Ramowy Program Szkolenia

Zezwolenie wydaje starosta na podstawie zaświadczenia o ukończeniu kursu oraz orzeczenia lekarskiego i psychologicznego stwierdzającego brak przeciwwskazań do kierowania ww. pojazdami.

Oferujemy możliwość odbycia kursu obejmującego już wszystkie badania niezbędne do wydania zezwolenia.

Badania są przeprowadzane na terenie Warszawy poza dniem szkoleniowym.

Zobacz opinie Uczestników naszych kursów:

Programy kursów i ceny:

(ceny brutto, kursy są zwolnione z podatku VAT)

Lp.Zakres kursuRodzaj kursu
Kursy podstawowe
(dla osób po raz pierwszy ubiegających się o wydanie zezwolenia)
Kursy uzupełniające
(dla osób rozszerzających posiadane uprawnienia)
Liczba godzinCena kursuCena kursu z badaniamiLiczba godzinCena kursuCena kursu z badaniami
1.A1, A2 i A6 h teorii, 18 h praktyki, egzamin990 zł1340 zł3 h teorii, 18 h praktyki, egzamin950 zł1300 zł
2.B1, B i B+E6 h teorii, 8 h praktyki, egzamin990 zł1340 zł3 h teorii, 8 h praktyki, egzamin950 zł1300 zł
3.C1, C1+E, C i C+E6 h teorii, 8 h praktyki, egzamin1090 zł1440 zł3 h teorii, 8 h praktyki, egzamin1050 zł1400 zł
4.D1, D1+E, D i D+E6 h teorii, 8 h praktyki, egzamin1090 zł1440 zł3 h teorii, 8 h praktyki, egzamin1050 zł1400 zł

Programy kursów i ceny:

(ceny brutto, kursy są zwolnione z podatku VAT)

Zakres kursuRodzaj kursu
Kursy podstawowe
(dla osób po raz pierwszy ubiegających się o wydanie zezwolenia)
Cena kursuCena kursu z badaniami
A1, A2 i A990 zł1340 zł
B1, B i B+E990 zł1340 zł
C1, C1+E, C i C+E1090 zł1440 zł
D1, D1+E, D i D+E1090 zł1440 zł
Zakres kursuRodzaj kursu
Kursy uzupełniające
(dla osób rozszerzających posiadane uprawnienia)
Cena kursuCena kursu z badaniami
A1, A2 i A950 zł1300 zł
B1, B i B+E950 zł1300 zł
C1, C1+E, C i C+E1050 zł1400 zł
D1, D1+E, D i D+E1050 zł1400 zł

W cenie kursu dodatkowo zapewniamy:

 • kawę, herbatę i wodę
 • lunch i popołudniową przekąskę
 • ewentualny egzamin poprawkowy

Najbliższy kurs:

Dzisiaj

Zgłoś się na kurs za pomocą formularza on-line!

  Zakres kursu

  Rodzaj kursu

  Badania lekarskie i psychologiczne

  Posiadane kategorie prawa jazdy (rubryka nr 9 dokumentu)

  Prosimy o kontakt w sprawie zainteresowania innym terminem lub zakresem kursu.

  Wszelkie informacje i zapisy:
  e-mail: kursyzawodowe@tormodlin.pl
  tel. 22 100 26 91
  tel. 604 720 135