Instruktorzy Toru Modlin

Instruktorzy Toru Modlin

Instruktorzy Toru Modlin zostali wybrani spośród wielu kandydatów z całej Polski. Każdy z nich musiał udowodnić, że poziomem kultury osobistej, wyczuciem oraz sposobem podejścia do klienta pasuje do tytułu Instruktora Toru Modlin. W ten sposób powstał zespół najlepszych specjalistów spośród kandydatur z całego kraju. Ich wiedza oraz ogromna praktyka pozwalają na prawidłową analizę zachowań kierowców oraz zagrożeń wynikających z braku doświadczenia czy umiejętności. Instruktorzy regularnie uczestniczą w cyklicznych szkoleniach wewnętrznych, dzięki którym systematycznie zwiększają swoje kompetencje. Program ten umożliwia trenerom doskonałe rozpoznawanie oczekiwań oraz potrzeb poszczególnych osób uczestniczących w szkoleniu. Takie podejście do treningu, połączone z doświadczeniem i profesjonalizmem, przynosi naszym klientom ogromne korzyści.