Instruktorzy Toru Modlin

Instruktorzy Toru Modlin

Rekrutacje kadry instruktorów na Torze Modlin prowadzili kierowcy rajdowi i wielokrotni Mistrzowie Polski Leszek Kuzaj i Marcin Turski. Wybrany został zespół najlepszych specjalistów spośród kandydatur z całego kraju. Ich wiedza oraz ogromna praktyka pozwalają na prawidłową analizę zachowań kierowców oraz zagrożeń wynikających z braku doświadczenia czy umiejętności. Instruktorzy regularnie uczestniczą w cyklicznych szkoleniach wewnętrznych, dzięki którym systematycznie zwiększają swoje kompetencje. Program ten umożliwia trenerom doskonałe rozpoznawanie oczekiwań oraz potrzeb poszczególnych osób uczestniczących w szkoleniu. Takie podejście do treningu, połączone z doświadczeniem i profesjonalizmem, przynosi naszym klientom ogromne korzyści.