Misja
Toru Modlin

“Pragniemy by kierowcy biorący udział w naszych szkoleniach
wychodzili z nich jako świadomi uczestnicy ruchu drogowego”.

Misja Toru Modlin